Plazma - síla zdraví

Darování plazmy je důležité 24.05.2017

25 studentek ze Střední zdravotnické školy Jaselská navštívilo na začátku května plazmacentrum sanaplasma Brno. Poté co si prohlédly odběrové centrum a vyslechly bližší informace od zaměstnanců sanaplasma s.r.o., se všechny dívky shodly na tom, že darování krevní plazmy skutečně zachraňuje lidské životy.
„Pomáhat druhým je nutnost,“ říkají Terezie, Adéla, Romana a Nicol - studentky oboru zdravotní asistent na SZŠ. „Každý může být někdy odkázaný na léky vyrobené z krevní plazmy.“ Osmnáctileté studentky Střední zdravotnické školy samy ještě plazmu nedarují, jsou však přesvědčené o významu darování.