Plazma - síla zdraví

Medicina.cz 19.04.2017

Sanaplasma využívá nejmodernější metody k testování plasmy v ČR

    http://medicina.cz/clanky/11271/243/Sanaplasma-vyuziva-nejmodernejsi-metody-k-testovani-plasmy-v-cR/