Plazma - síla zdraví

e-mostecko.cz 16.11.2017

V Mostě se představí výstava fotografií děvčat s vzácným Rettovým syndromem.

    http://www.e-mostecko.cz/zpravy/co-se-chysta/45327-v-moste-se-predstavi-vystava-fotografii-devcat-s-vzacnym-rettovym-syndromem