Plazma - síla zdraví

homerlive 15.11.2017

V Mostě se představí výstava fotografií děvčat s vzácným Rettovým syndromem.

    http://www.homerlive.cz/v-moste-se-predstavi-vystava-fotografii-devcat-s-vzacnym-rettovym-syndromem/