Plazma - síla zdraví

Mladá fronta DNES 16.12.2017

Fotografie zachytily svĕt dĕtí se vzácnou nemocí.

    2017-12-27-18-19-12Liberec-Dnes-1612.jpg