Plazma - síla zdraví

Pardubice Živĕ 27.12.2017

V Pardubicích se představí výstava fotografií děvčat s vzácným Rettovým syndromem…

    http://www.pardubicezive.eu/v-pardubicich-se-predstavi-vystava-fotografii-devcat-s-vzacnym-rettovym-syndromem/